Obchodné podmienky

Pravidlá obchodu

Prevádzkovateľom e-shopu je firma Ing. Anna Demjanová,  s miestom podnikania Sečovská 8, 821 02 Bratislava,  IČO: 45860165,  DIČ: 1044452508. Prevádzkou firmy je Predajňa Album, Jégého 10A, 821 08 Bratislava. Firma je zapísaná na OU Bratislava pod číslom ŽR 101-199119.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32,  P. O. BOX č. 5,  820 07  Bratislava 27

 1. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
 2. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.
 3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.
 4. Predajca si vyhradzuje právo telefonicky kontaktovať zákazníka pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Ako používať e-shop

V hornej navigácii (žltý panel) si vyberte zberateľskú oblasť, ktorá vás zaujíma. Po kliknutí na produkt sa vám zobrazí podrobnejšie info o produkte. V prípade, že sa vám produkt pozdáva, vyberte množstvo a kvalitu produktu – ak je na výber a stlačte tlačítko “Pridať do košíka”.

Predtým než odošlete objednávku,  z košíka môžete ľubovoľne položky mazať, meniť ich množstvá, či pridávať nové položky.

Keď ste s obsahom košíka spokojný a chcete nákup dokončiť, presuňte sa na stránku košíka (klik na ikonku nákupného košíka vpravo hore). Na stránke košíka kliknite na tlačítko “pokračovať v objednávke”.

Ak už máte u nás vytvorený zákaznícky účet, prihláste sa,ušetríte si čas vypĺňaním políčok. Ak nemáte, jednoducho vyplňte políčka kam sa má zásielka doručiť. Po zistení vašej polohy dostanete na výber možnosti dopravy a platby.

Pre dokončenie objednávky, kliknite na “Dokončiť objednávku”.

V prípade, že ste spravili v objednávkovom procese chybu alebo si prajete zrušiť už zaslanú objednávku, kontaktujte nás na mail [email protected]

V sekcii Rozšírená ponuka sa nachádzajú cenníky tovarov, ktoré máme spravidla na sklade, ich aktuálna dostupnosť (prípadne cena) však nie je zaručená. Nie je preto umožnené nakupovať ich priamo  (vkladaním do košiku). Tovary z tejto ponuky si môžete objednať mailom, resp. kúpiť priamo v našej kamennej predajni, pokiaľ budú na sklade.


Platba

Platbu je nutné vykonať najneskôr do 5 pracovných dní od vystavenia faktúry. Po tomto termíne bude objednávka stornovaná.

Platba je možná:

 1. V hotovosti na predajni pri osobnom prevzatí položiek (bez poštovného)
 2. Prevodom na účet v Euro alebo v Kč (pre zákazníkov z ČR)
  • Pri platbe prevodom na účet dostanete informácie o našom účte (Fio Banka)
  • Platba v €: IBAN : SK16 8330 0000 0020 0092 8318    BIC:  FIOZSKBAXXX
  • Platba v CZK: 2000928318/2010
  • Do políčka variabilný symbol zadajte číslo objednávky (príde na váš e-mail). Ak ste VS nezadali, kontaktujte nás emailom.
  • Po potvrdení objednávky dostaneme správu o objednávke čakajúcej na prevod. Akonáhle obdržíme požadovanú sumu, objednávka bude vybavená.
 3. Poštovou poukážkou na účet firmy
 4. Dobierkou (iba v SR)

Možnosti prevzatia

Objednané položky si môžete prevziať osobne na predajni alebo ich zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty (po zaplatení na účet alebo na dobierku).

Poštou budú objednané položky zasielané najneskôr 7 pracovných dní po obdržaní platby resp. objednávky (v prípade dobierky).


Reklamácie

Položky v e-shope sú vyobrazené a popísané s najväčšou starostlivosťou, dajú sa aj osobne prezrieť priamo na predajni.

Reklamovať zakúpené položky, pri ktorých nezodpovedá obsah, resp. kvalita uvedenému popisu, je možné:

 • ihneď pri osobnom preberaní na predajni,
 • do 14 dní po prevzatí zásielky

Reklamovať nie je možné:

 • chyby a vady zjavné z popisu alebo vyobrazenia,
 • položky označené knp (kvalita na pozretie), resp. jednotlivé časti zbierok, partií a konvolutov (doporučujeme osobnú prehliadku i odber)
 • chyby a omyly kupujúceho pri odoslaní objednávky.

Uplatnenie reklamácie chýb tovaru a materiálu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákoníka, Obchodného zákoníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

Reklamačný formulár

  Vaše meno

  Váš email (povinné)

  Číslo objednávky

  Dôvod reklamácie

  Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na [email protected] . Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na tento link .

   


  Vrátenie tovaru

  V zmysle ustanovenia  zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

  Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

  Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre odovzdanie tovaru do opätovného predaja prípadne pri vážnom podozrení zo zámeny tovaru. Pri opätovnom vrátení tovaru spotrebiteľom si predávajúci vymedzuje právo požadovať od tohto spotrebiteľa osobné preberanie tovaru bez možnosti následnej reklamácie či vrátenia tovaru.

  Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

  1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru
  2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

  Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte alebo odovzdajte osobne na adrese :

  Predajňa Album
  Jégého 10A
  821 08 Bratislava

  Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.


  Ochrana osobných údajov

  Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

  Osobné údaje

  Od Vás ako zákazníka – fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, e-mailovú adresu, prípadne telefonický kontakt. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

  Zhrnutie

  Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chráníme pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúcim špedičné služby alebo platobný styk; tieto obdržia nezbytné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

  Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maili je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

  Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.albumik.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

  Váš súhlas

  Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.


  Kontakt

  e-mail: [email protected]

  tel: 0917-524-264

  osobne: Jégého 10A, Bratislava – Ružinov