Numizmatika - 2 eurové pamätné mince
 
 Aktualizované   01. 02. 2022
 
  Rok   Krajina   Cena    
               
  2004   Fínsko   45,00 €    
      Grécko   4,50 €    
      Luxemburg   5,00 €    
      Taliansko   4,00 €    
               
      Fínsko - 1 a 2 cent   3,00 €    
               
  2005   Belgicko   16,00 €    
      Fínsko   6,00 €    
      Luxemburg   5,00 €    
      Rakúsko   9,00 €    
      Španielsko   6,50 €    
      Taliansko   4,00 €    
               
  2006   Belgicko   12,00 €    
      Fínsko   6,00 €    
      Luxemburg   5,50 €    
      Nemecko (D,G)   11,00 €    
      Nemecko sada (A-J)   58,00 €    
      Taliansko   4,00 €    
      .        
  2007   Fínsko   6,50 €    
      Luxemburg   4,50 €    
      Nemecko (D)   5,50 €    
      Nemecko sada (A-J)   30,00 €    
      Portugalsko   5,00 €    
      .        
  2008   Belgicko   4,00 €    
      Fínsko   10,00 €    
      Francúzsko   4,00 €    
      Luxemburg   4,50 €    
      Nemecko (D,F)   5,00 €    
      Nemecko (ADFGJ sada)   28,00 €    
      Portugalsko   5,00 €    
      Slovinsko   5,00 €    
      Taliansko   5,00 €    
      .        
  2009   Belgicko   4,00 €    
      Fínsko   6,50 €    
      Luxemburg   4,00 €    
      Nemecko (D,J)   5,50 €    
      Portugalsko   4,50 €    
      Slovensko   4,00 €    
      Taliansko   3,50 €    
               
  2010   Belgicko   3,50 €    
      Fínsko   6,00 €    
      Francúzsko   3,50 €    
      Grécko   5,00 €    
      Luxemburg   10,00 €    
      Nemecko (D)   4,50 €    
      Nemecko (ADFGJ sada)   25,00 €    
      Portugalsko   3,50 €    
      Slovinsko   3,50 €    
      Španielsko   3,50 €    
      Taliansko   3,50 €    
               
  2011   Belgicko   3,50 €    
      Fínsko   4,00 €    
      Francúzsko   5,00 €    
      Grécko   3,80 €    
      Holandsko   11,00 €    
      Luxemburg   4,50 €    
      Malta   13,00 €    
      Monaco (len minca)   60,00 €    
      Nemecko (A-J)   20,00 €    
      Portugalsko   9,50 €    
      Slovensko   2,50 €    
      Slovinsko   3,50 €    
      Španielsko   3,50 €    
      Taliansko   3,50 €    
               
  2012   Belgicko   3,50 €    
      Fínsko   4,00 €    
      Francúzsko   6,30 €    
      Luxemburg I.   4,00 €    
      Luxemburg II. - svadba   4,80 €    
      Malta   8,00 €    
      Nemecko (D,F,G)   á 4,00 €    
      Portugalsko   5,00 €    
      Španielsko   3,50 €    
      Taliansko   3,50 €    
      Monaco   60,00 €    
               
  2013   Belgicko   3,20 €    
      Finsko I. - parlament   4,00 €    
      Fínsko II. - F.E. Sillanpää   4,00 €    
      Francúzsko - Elyzejská zmluva   3,50 €    
      Francuzsko II. - Coubertin   4,00 €    
      Grécko - Kréta   4,00 €    
      Grécko - Platón   4,00 €    
      Holandsko I. - dvojportrét   3,50 €    
      Holandsko II. - 200 rokov   3,70 €    
      Luxemburg   4,00 €    
      Malta   4,80 €    
      Monaco   8,50 €    
      Nemecko (A -J)- Elyzejská zmluva   18,00 €    
      Nemecko - Maulbronn   3,50 €    
      Nemecko (A-J) - Maulbronn   18,00 €    
      Portugalsko   4,20 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Španielsko   3,50 €    
      Taliansko I. - Verdi   3,80 €    
      Taliansko II. - Boccacio   3,80 €    
      Slovensko - Cyril a Metod   2,50 €    
               
  2014   Belgicko I.  - I. sv. vojna   3,80 €    
      Belgicko II. - Červený kríž   14,50 €    
      Fínsko I. - Tove Jansson   3,80 €    
      Fínsko II.   3,80 €    
      Francúzsko I. - D-Day   3,80 €    
      Francúzsko II. -AIDS   3,80 €    
      Grécko I. -  Iónske ostrovy   3,80 €    
      Grécko II. - El Greco Domenikos   3,80 €    
      Holandsko I.    3,80 €    
      Lotyšsko   3,80 €    
      Luxemburg I.    3,80 €    
      Luxemburg II.   3,80 €    
      Malta I.   5,80 €    
      Malta II - policajný zbor   11,00 €    
      Nemecko-Niedersachsen (A-J)   18,00 €    
      Portugalsko I.    3,80 €    
      Portugalsko II.   3,80 €    
      Slovinsko   3,80 €    
      Španielsko   3,20 €    
      Španielsko II - dvojportrét   3,20 €    
      Slovensko 10r. vstupu do EU   2,50 €    
      Taliansko I.- Carabinieri   3,80 €    
      Taliansko II. - Galileo Galilei   3,80 €    
      .        
  2015   Belgicko  coincard   11,50 €    
      Fínsko I.  Sibelius   3,80 €    
      Fínsko II.  Gallen   3,80 €    
      Francúzsko I. Mier   3,80 €    
      Francúzsko II. Republika   3,80 €    
      Grécko   3,50 €    
      Litva   3,50 €    
      Lotyšsko I.   3,50 €    
      Lotyšsko II.   3,50 €    
      Luxemburg I. 15r.   3,50 €    
      Luxemburg II Dynastia   3,50 €    
      Malta   8,50 €    
      Malta II - Republika   5,30 €    
      Nemecko - Hessen  (D)   3,20 €    
      Nemecko Hessen A-J   15,00 €    
      Nemecko - Zjednotenie (J)   3,20 €    
      Nemecko - Zjednotenie A-J   18,00 €    
      Portugalsko I.   3,80 €    
      Portugalsko II.   3,80 €    
      Slovinsko Emona   3,00 €    
      Španielsko   3,50 €    
      Taliansko I.   3,20 €    
      Taliansko II.    3,20 €    
      .        
      .        
  2016   Belgicko  Child Focus   8,50 €    
      Belgicko (coincard)   9,90 €    
      Estónsko   4,50 €    
      Fínsko I. (Eino Leino)    3,20 €    
      Fínsko II. Wright   3,20 €    
      Francúzsko UEFA   3,50 €    
      Francúzsko II . Mitterand   3,30 €    
      Grécko I. Mitropoulos   3,30 €    
      Grécko II. Arkadi   3,30 €    
      Írsko   3,50 €    
      Litva   3,30 €    
      Lotyšsko I.   3,00 €    
      Lotyšsko II.  Vidzeme   3,00 €    
      Luxemburg   3,30 €    
      Malta I. Gantija   4,40 €    
      Malta II.     4,40 €    
      Nemecko (A-J)   15,00 €    
      Portugalsko   3,80 €    
      Portugalsko II (most)   3,80 €    
      Rakúsko   2,80 €    
      Slovensko Predsedníctvo EU   2,20 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Španielsko   3,00 €    
      Taliansko Donatello   3,30 €    
      Taliansko Plauto   3,00 €    
      .        
  2017            
      Belgicko  Gent - coincard   9,90 €    
      Belgicko  Liege - coincard   11,50 €    
      Cyprus   3,50 €    
      Estónsko   3,00 €    
      Fínsko I.   3,50 €    
      Fínsko II.   3,50 €    
      Francúzsko I.   3,30 €    
      Francúzsko II. rakovina   3,20 €    
      Grécko I.   3,30 €    
      Grécko II.   3,00 €    
      Litva   3,00 €    
      Lotyšsko I. -  Latgale   3,00 €    
      Lotyšsko II. Kurzeme   3,00 €    
      Luxemburg I.   5,80 €    
      Luxemburg II.   3,80 €    
      Malta I.   3,90 €    
      Malta II.  deti   3,90 €    
      Nemecko - jedna minca   3,00 €    
      Nemecko (set A-J)   15,00 €    
      Portugalsko I.   3,00 €    
      Portugalsko II. Brandao   3,00 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Španielsko   3,20 €    
      Taliansko I. Benátky   3,20 €    
      Taliansko II.  Tito Livio   3,00 €    
      .        
  2018   Slovensko - 25. výročie SR   2,20 €    
      Belgicko coincard 50. rokov (máj 1968)   9,50 €    
      Belgicko coincard - satelit   9,50 €    
      Estónsko   3,00 €    
      Estónsko II.   3,00 €    
      Fínsko I.   3,20 €    
      Fínsko II. (saunovanie)   3,20 €    
      Francúzsko   3,00 €    
      Francúzsko II.   3,00 €    
      Grécko I. (Palamas)   3,00 €    
      Grécko II.  (70. výr.)   3,20 €    
      Litva   3,00 €    
      Litva II.   3,00 €    
      Lotyšsko   3,00 €    
      Lotyšsko II. (znak)   3,00 €    
      Luxemburg   4,50 €    
      Luxemburg II.   3,20 €    
      Malta I.  (Mnajdra)   3,90 €    
      Malta II.   3,90 €    
      Nemecko  Berlín 1 minca   3,00 €    
      Nemecko Berlín (A-J)   14,00 €    
      Nemecko Schmidt   3,00 €    
      Nemecko Schmidt (A-J)   14,50 €    
      Portugalsko   3,00 €    
      Portugalsko II.   3,00 €    
      Rakúsko   2,80 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Španielsko - znak   5,90 €    
      Španielsko II.   11,00 €    
      Taliansko I.   3,00 €    
      Taliansko II.   3,00 €    
               
  2019   Slovensko - Štefánik   2,20 €    
      Belgicko coincard Bruegel    9,90 €    
      Belgicko coincard - EMI   9,90 €    
      Estónsko I.   3,00 €    
      Estónsko II. (univerzita)   3,00 €    
      Fínsko   21,00 €    
      Francúzsko Asterix   18,90 €    
      Francúzsko spol. vydanie s Nemeckom   3,20 €    
      Grécko Andronicus   3,20 €    
      Grécko Kalvos   3,20 €    
      Irsko   3,20 €    
      Litva I.   3,00 €    
      Litva II. (znak)   3,00 €    
      Lotyšsko   5,80 €    
      Luxemburg I.   3,20 €    
      Luxemburg II.   3,20 €    
      Malta I.   3,90 €    
      Malta II.   3,90 €    
      Nemecko Bundesrat 1ks   3,00 €    
      Nemecko Bundesrat (A-J)   14,00 €    
      Nemecko spol. vyd. s Francúzskom 1ks   3,00 €    
      Nemecko spol. vyd. s Francúzskom (A-J)   14,00 €    
      Portugalsko I.    3,00 €    
      Portugalsko II.    3,00 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Španielsko   3,20 €    
      Taliansko   3,00 €    
      .        
  2020            
      Estónsko Antarktika   3,00 €    
      Estónsko II.- mierová zmluva   3,00 €    
      Francúzsko  De Gaulle   3,00 €    
      Nemecko  Brandenburg - 1 minca   2,90 €    
      Nemecko  Brandenburg (A-J)   14,00 €    
      Taliansko I. (hasiči)   3,20 €    
      Taliansko II. (Montessori)   3,20 €    
      Španielsko   3,20 €    
      Grecko   3,30 €    
      Malta I.   16,00 €    
      Finsko   5,90 €    
      Portugalsko   4,50 €    
      Fínsko   5,90 €    
      Luxemburg   3,50 €    
      Nemecko II (Varšavské geto)   3,00 €    
      Litva   3,00 €    
      Grecko II   3,20 €    
      Portugalsko II   3,50 €    
      Litva II (hora krížov)   3,00 €    
      Fínsko II (Vaino Linna)   5,90 €    
      Malta II. (detske hry)   9,90 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Cyprus   3,50 €    
      Luxemburg II A   9,90 €    
      Luxemburg II B   9,90 €    
      Vatikán I. (Ján Pavol II.)   45,00 €    
      Vatikán II. (Rafaello Sanzio)   35,00 €    
      .        
  2021            
      Portugalsko   3,50 €    
      Taliansko   3,70 €    
      Španielsko   3,00 €    
      Nemecko   3,00 €    
      Fínsko   5,90 €    
      Francuzsko   3,30 €    
      Luxemburg I A   9,50 €    
      Luxemburg I B   9,50 €    
      Luxemburg II A   9,50 €    
      Luxemburg II B   9,50 €    
      Grecko   3,60 €    
      Portugalsko II   3,00 €    
      Litva   3,00 €    
      Estonsko   3,00 €    
      Belgicko   9,00 €    
      Finsko II Alandy   5,90 €    
      Litva II. (Dzukija)   3,00 €    
      Lotyšsko   4,00 €    
      Estónsko II (vlk)   3,20 €    
      Malta I. (hrdinovia pandemie)   75,00 €    
      Malta II. (Tarxien)   13,90 €    
      Slovinsko   3,00 €    
      Belgicko II   9,50 €    
      Francúzsko II (OH)   10,90 €    
      Slovensko   2,20 €    
      Vatikan (Dante Alighieri)   33,00 €    
      Vatikán (Caravaggio)   36,00 €    
      San Marino   50,00 €    
      San Marino II   52,50 €    
      Andorra (par)   42,00 €    
               
      .        
 Tovar z tejto ponuky si môžete objednať mailom alebo zakúpiť v našej predajni, nezaručujeme jeho momentálnu dostupnosť. Aktuálna cena sa môže líšíť.